RAVENOL

ravenol

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Високото качество на продуктите RAVENOL се обеснява с щателния подбор на базовите масла и присадки, а така също и с контрола на качеството на използваните компоненти. Целият процес по произвидството на продукцията RAVENOL от производството на маслата до производството на етикети и опаковки на готовата продукция се осъществява изцяло на територията на Германия. При производството на автомобилни и промишлени масла RAVENOL се използват като основа масла на Shell, DEA, ExxonMobil. Контактуват с повече от 50 фирми производители на присадки като BASF Aktiengesellschaft, Additiv – Chemie Luerts GmbH & Co, Amoco Chemicals, ORONITE Chemicals GmbH и много други.

Разработването на нови технологиии и постоянното сътрудничество с производителите на автомобили позволяват на компанията Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH да се утвърждава на лидерски позиции в областта на производството на висококачествени смазочни материали. За това в голяма степен спомага не малкият 60 годишен опит от нейното съществуване. Благодарение на щателният подбор на масла и присадки, засиления контрол на качествата на всичките използвани компоненти, продукцията RAVENOL е получила признание на водещи световни производители DaimlerChrysler, MAN, Scania, Volvo, MTU, DEUTZ, ZF, NIMMA, RENAULT, Steyrmotors, VOITH, VW и др.

RAVENOL е една от най-динамичните и способни марки за смазочни продукти в света.

КЪМ ПЪЛНИЯ ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА „RAVENOL“